What is 'Lana Vergine'?

Vad är 'Lana Vergine'?

"Lana vergine" är en italiensk uttryck som översätts till engelska som "virgin wool". Det hänvisar till ren, obehandlad och ospårad ull. Lana vergine är en naturlig fiber som härstammar direkt från får eller andra djur och innehåller inga tillsatser eller föroreningar.

Termen "vergine" syftar på att ullen är jungfru, det vill säga den har inte genomgått kemisk eller mekanisk behandling och behåller sina naturliga egenskaper och kvaliteter. Lana vergine har hög styrka, termisk isolering och andra egenskaper som gör den till ett värdefullt material för tillverkning av högkvalitativa garn och textilier. Denna naturliga fiber är populär bland handstickare och textiltillverkare som uppskattar naturliga material unikhet och kvalitet.

Tillbaka till blogg