circular economy yarn

Vad är cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som syftar till att minska avfallet och maximera effektiviteten i resursanvändningen. Den fokuserar på återanvändning och återvinning av produkter, material och resurser istället för att skicka dem till deponier eller förbränning. Cirkulär ekonomi främjar hållbarhet och miljöskydd och strävar efter att minska utarmning av resurser och miljöpåverkan. Det kan innebära återanvändning av begagnade föremål, återvinning och omarbetning av material samt design av produkter så att de enkelt kan demonteras och återtillverkas. Cirkulär ekonomi utgör en central del av dagens miljömedvetenhet och insatser för att minska avfallstransporter och miljöskador.

Vår säljer högkvalitativt garn från italienska tillverkare. Men det är inte allt! Det är restgarn, kvar efter stickningsproducenter, och därför är vårt garn på bobbins, men våra kunder kan köpa både en hel trådrulle och en del av den.
Miljön och hållbar produktion blir allt viktigare inom textilindustrin. Ett sätt att minska den negativa påverkan på miljön är att använda lagergarn. Genom att använda dessa garner bidrar vi till att minska förbrukningen av naturresurser, minska utsläppen av skadliga ämnen och främja en mer hållbar konsumtion

Tillbaka till blogg